Technische documentatie

en training

Technische documentatie

Het doel van de handleiding bepalen

Bij de ontwikkeling bepalen we eerst, samen met u, het doel van de gevraagde technische documentatie. Wordt het een montage-instructie, een bedienings- of gebruikershandleiding, een onderhouds- of reparatiehandleiding? Op basis daarvan adviseren we de juiste vorm (uitvoering).

De juiste uitvoering in uw huisstijl

We houden ook rekening met het publicatiemedium: wordt de documentatie gedrukt (drukwerk A4 of A5, landscape of portrait), digitaal of online? Natuurlijk voldoet de documentatie aan uw specifieke wensen en huisstijl. Om een voorbeeld te geven: documentatie voor defensie heeft standaard een eigen, vaste structuur die is vastgelegd in een programma van eisen (PvE).

collage_MeltfitOne.jpg

Tone of voice

Ook zijn tekst en beeld volledig afgestemd op de doelgroep die de documentatie – en uw product – gebruikt.

Het kennisniveau van de doelgroep bepaalt onder meer het taalgebruik bij het opzetten van de documentatie. Sowieso maken wij voor instructies en handleidingen korte, bondige teksten en heldere beelden – tekeningen, animaties, exploded views of infographics – die slechts op één enkele manier kunnen worden geïnterpreteerd. Daar bestaat geen onduidelijkheid over!

Simplified Technical English

In ons werk hebben we regelmatig te maken met STE. Simplified Technical English is een universele en vastgelegde set van schrijfregels voor met name procedures en beschrijvingen. Op basis van STE formuleren we teksten zodanig dat ze compleet helder zijn en voor slechts één enkele uitleg vatbaar. Zeker in de techniek is Engels de voertaal; STE is dan belangrijk als Engels niet de eerste taal of moedertaal van de gebruiker is. Ook bij vertalingen heeft STE voordelen: minder spraakverwarring, bondiger tekst = minder vertaalkosten.

Minimale input opdrachtgevers

Basis voor het werk is informatie over de technische aspecten en de werking van het product. Deze informatie wordt meestal door de ontwikkelafdeling (engineering of R&D) verstrekt.

De technische informatie wordt vaak aangevuld met 2D en 3D CAD-materiaal. Dit beeldmateriaal geeft de auteur een uitstekend beeld over de opbouw en werking. 2D en 3D CAD-materiaal is verder uitermate geschikt voor het maken van beeld: voor de documentatie benodigde afbeeldingen en eventuele andere visualisaties, bijvoorbeeld voor marketing, sales, aftersales, training en e-learning. Is een 2D of 3D tekening of animatie eenmaal gemaakt, dan kan deze dus voor allerlei doeleinden worden toegepast.

Handleiding laten maken door DDCom?

De technisch auteur en de maker(s) van het beeldmateriaal werken samen aan een eerste concept. Dit concept wordt ter beoordeling, toetsing en goedkeuring aan u voorgelegd. Feedback en bijkomende informatie worden dan verwerkt in de definitieve versie van de technische informatie, die aan alle voorwaarden en wensen voldoet.

 

Training / Trainingsontwikkeling / E-learning

De trainingsbehoefte en uitvoeringsvorm bepalen

Naast technische documentatie zet DDCom nog een grote en interactieve stap verder. Voor productie, toepassing en gebruik van technologie is complete, correcte en duidelijke (documentatie voor) training onmisbaar. Onze collega’s zijn didactisch geschoold en onderwijskundig onderlegd. Zo kunnen zij, samen met u, doorgronden en vastleggen wat de trainingsbehoeften binnen uw organisatie zijn en daar de training, trainingsontwikkeling en e-learning op afstemmen.

We bepalen deze trainingsbehoeften, samen met u, op basis van onder meer de doelgroep, het niveau van die doelgroep en de onderwerpen. Ook de uitvoeringsvorm is bepalend: worden mensen klassikaal (theoretisch en/of praktisch) getraind, gebeurt dat online, in webinars of VCT (Virtual Classroom Training ), of via zelfstudie (e-learning)?

Bij de uitvoeringsvorm speelt de beschikbaarheid van de cursisten een grote rol. Voor continu training en/of training aan verspreid werkende medewerkers komen online trainingen en zelfstudie eerder in beeld dan klassikale educatie. Ook weegt mee of het om een eenmalige training gaat of om een compleet trainingsprogramma; uw wensen spelen natuurlijk ook een rol in het bepalen van de trainingsbehoeften.

Modern Laptop

Een leerplan opstellen

Wanneer de trainingsbehoeften in kaart zijn gebracht, wordt op basis daarvan een leerplan gemaakt. Hierin worden niet alleen de leerdoelen vastgelegd maar ook wat het (meetbare) eindresultaat van de training(en) moet zijn.

De realisatie

Met het leerplan gaat de trainingsontwikkelaar aan de slag voor de uitwerking. Dat kan met de authoring tool die wij in eigen huis gebruiken, maar natuurlijk ook met de tool(s) in uw organisatie. Vanzelfsprekend worden trainingen en trainingsprogramma’s zo opgezet dat ze bruikbaar zijn binnen het eventuele LMS (Learning Management System) in uw organisatie.

Ook bij de opzet en uitwerking, van training, trainingsprogramma’s en e-learning gaan we in goed overleg met u te werk. Tussentijds worden eerste resultaten met u afgestemd. Na toetsing, bijsturen en finetunen komen we dan tot het goedgekeurde eindresultaat: maatwerktrainingen die u in eigen beheer of door ons worden gegeven aan uw medewerkers.